Wczytuję...
Poleć nas:

Witamy

Po rozpoczęciu regularnych walk na Donbasie w drugiej połowie 2014-go roku do Polski przybyła różnymi drogami grupa kilkudziesięciu osób polskiego pochodzenia. Osoby te uciekły z rejonu objętego walkami ze względu na grożące im fizyczne niebezpieczeństwo. Jako osoby narodowości polskiej byli postrzegani jako potencjalni szpiedzy w momencie gdy rząd polski opowiedział się oficjalnie po stronie legalnej władzy Ukrainy. Od początku pobytu w Polsce te osoby mogą liczyć jedynie na wsparcie organizacji pozarządowych i indywidualnych darczyńców, gdyż pomoc rządu polskiego skierowana jest wyłącznie do osób i rodzin objętych zorganizowanymi ewakuacjami w roku 2015 z Donbasu i 2016 z rejony Mariupola.

Fundacja Pomoc Polakom Donbasu powstała w roku 2016 z inicjatywy byłego Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Doniecku, pana Jakuba Wołąsiewicza i za swój cel w pierwszej kolejności obrała pomoc właśnie takim rodzinom i osobom. By znaleźć dla nich pracę i mieszkania, zwraca się do różnych samorządów z prośbą o wsparcie. Jako jedna z pierwszych chęć pomocy zgłosiła wieś Krzywaczka z gminy Sułkowice w Małopolsce. Powstał projekt Krzywaczka, unikalny w swoim rodzaju, łączy tragedię Donbasu ze spontaniczną reakcją polskiego społeczeństwa na trudne problemy mieszkających tam Polaków. Jest to program pilotażowy. Na jego podstawie może zostać wypracowany model pomocy Polakom z Donbasu, którzy znalazłszy się w tragicznej sytuacji, zdecydowali się w szukać schronienia w Polsce. Jego celem jest znalezienie sposobu, aby Polacy z Donbasu mieli szansę na integrację w polskim społeczeństwie, a w pierwszej kolejności zapewnienie im dachu nad głową. Mieszkańcy wsi Krzywaczka na zebraniu podjęli decyzję o przekazaniu dla 5 rodzin z dziećmi budynku dawnego przedszkola. Dom wymaga prac adaptacyjnych, by przystosować go do celów mieszkaniowych. Zdaniem ekspertów całkowity kosz prac remontowo-adaptacyjnych 5 mieszkań wyniesie ok. 260 tys. zł. Zwracamy się do wszystkich instytucji i osób prywatnych z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe tego przedsięwzięcia. Każda forma pomocy spotka się z naszą ogromną wdzięcznością. Ważne jest nie tylko to, że pomożemy naszym rodakom materialnie, ale ważne jest również to, że taka pomoc będzie gestem solidarności z tymi, które muszą teraz walczyć o swoje życie i życie swoich bliskich.

KRS 0000621280

Bank Pekao 45 1240 6074 1111 0010 6836 5388 Prezes fundacji - Wiktoria Charczenko

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska