Wczytuję...
Poleć nas:

Polska Misja Katolicka w Neapolu

Strona internetowa: http://www.pmk-napoli.com/

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska