Wczytuję...
Poleć nas:

Dom dla Polaków z Donbasu - www.dziennikpolski24.pl

Krzywaczka. Burmistrz Sułkowic i pani prezes fundacji „Pomoc Polakom Donbasu” podpisali wczoraj dokumenty poświadczające sprzedaż fundacji budynku po byłym przedszkolu. Ma w nim zamieszkać pięć polskich rodzin, które uciekły z Donbasu przed trwającym tam konfliktem.

1 lutego 2017 roku Dziennik Polski napisał:

Rada Miejska gminy Sułkowice wyraziła zgodę na udzielenie przy transakcji 99-procentowej bonifikaty. Oznacza to, że fundacja zapłaciła za nieruchomość 3050 zł. Tyle wynosi wartość jednej setnej nieruchomości, czyli 10-arowej działki z budynkiem z połowy XX wieku. Od kilku lat - odkąd wyprowadzono stąd przedszkole do nowej siedziby - stoi on pusty.

Już na początku 2015 roku mieszkańcy Krzywaczki wyrazili wolę przekazania go Polakom z Donbasu, którzy po wybuchu konfliktu między Ukrainą a Rosją, w obawie o własne życie, postanowili wrócić do kraju przodków, do Polski. Przyjechali tu sami, nie rządowym transportem, ale na własną rękę, co oznaczało, że także sami musieli zatroszczyć się o swój byt: wynająć mieszkanie, znaleźć źródło utrzymania.

Na pomysł, aby takim jak oni pomóc, wpadł Jerzy Kozek, jeden z mieszkańców Krzywaczki. Poparli go proboszcz, sołtys i pozostali mieszkańcy.

Ich wolą, wyrażoną na zebraniu wiejskim, przeznaczono ten budynek właśnie dla Polaków z Donbasu. Wynik głosowania sami mieszkańcy przyjęli owacją na stojąco. Rada Miejska wycofała się z planowanej wcześniej sprzedaży (na kupno budynku i tak nie było chętnych) i zaczęto się zastanawiać w jakiej formie można by wspomóc polskie rodziny z Ukrainy. Rozważano m.in. użyczenie im budynku. Wreszcie radni zgodzili się sprzedać go w trybie bezprzetargowym z dużą, bo 99-procentową bonifikatą. Właśnie na rzecz polskich rodzin z Donbasu.

Kiedy to się stało Wiktoria Charczenko, które od początku prowadziła rozmowy z gminą, założyła Fundację Pomoc Polakom Donbasu.

Całość artykułu znajduje się pod adresem http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-myslenicki/a/dom-dla-polakow-z-donbasu,11747677/.

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska