Wczytuję...
Poleć nas:

Chcą pomóc rodakom - www.dziennikpolski24.pl

14 stycznia 2016 roku Dziennik Polski napisał: Krzywaczka. Stojący we wsi budynek miał być użyczony Polakom z Donbasu, ale gminy nie stać na jego remont. Chcą więc go im dać

Tak zdecydowali mieszkańcy na ostatnim zebraniu wiejskim. Prawie rok temu ludzie z Krzywaczki opowiedzieli się jednoznacznie za użyczeniem danej siedziby przedszkola Polakom, którzy uciekli z Don-basu. Okazało się jednak, że nie może to dojść do skutku, bo gmina nie tylko nie ma pieniędzy (szacunkowo ok. kilkaset tysięcy) na remont opuszczonego budynku, ale też nie chce brać odpowiedzialności za umieszczenie w nim ludzi.

Tamta decyzja sprzed roku wywołała łzy wzruszenia u obecnych wtedy na zebraniu wiejskim kilku rodzin, które uciekły z Donbasu i nadal szukają miejsca, w którym rozpoczną nowe życie. Tym bardziej mieszkańcy nie kryli zdziwienia, a nawet irytacji, że samorządowcom prawie rok zajęło stwierdzenie, że użyczenie lub dzierżawa nie będą możliwe.

Większość za oddaniem

- Rok trzymamy ich w niepewności - mówił Janusz Starzec, sołtys Krzywaczki a zarazem radny miejski, od początku popierający pomysł, aby rodziny z Ukrainy sprowadziły się do wsi. - Przecież sami nieraz słyszeliśmy od naszych rodziców o Polakach, którzy zostali wysiedleni i którym zakazywano używać języka polskiego, i którzy byli rusyfikowani. Teraz mamy szansę pomóc paru Polakom ze wschodu i myślę, że powinniśmy to uczynić - mówił na ostatnim zebraniu wiejskim.

Właśnie na nim radni poddali mieszkańcom Krzywaczki dwie propozycje. Jedna to sprzedaż budynku z zapewnieniem, że uzyskany dochód zostanie przeznaczony na potrzeby tej miejscowości. Druga zaś to przekazanie go fundacji wspomagającej Polaków ze wschodniej Ukrainy za symboliczną złotówkę, po to aby ta urządziła tu dla nich mieszkania.Za sprzedażą nie opowiedział się żaden z 43 obecnych za zebraniu mieszkańców. Natomiast za oddaniem było 38 osób. Dwie się wstrzymały, trzy zaś nie głosowały.

Całość artykułu znajduje się pod adresem http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9286465,chca-pomoc-rodakom,id,t.html.

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska