Wczytuję...
Poleć nas:

11 Listopada w Krzywaczce

Dnia 11 listopada 2017 roku Fundacja POMOC POLAKOM DONBASU brała aktywny udział w obchodach 99-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości, które to było po raz pierwszy obchodzono we wsi Krzywaczka /gmina Sułkowice/.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. w miejscowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej pod przewodnictwem Ks. Czesława Stożka z par. św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach, który również wygłosił kazanie związane z przeżywanym Świętem.

Druga część świętowania odbyła się w strażnicy OSP Krzywaczka. Wieczornicę poprowadził członek Zarządu Fundacji, a zarazem mieszkaniec wsi Krzywaczka - Jerzy Kozek, który w skrócie przypomniał historię Odzyskania Niepodległości, a następnie przywitał przybyłych gości: Posła na Sejm RP - Jarosława Szlachetkę, burmistrza Miasta i Gminy Sułkowice - Piotra Pułkę, radnego gminy Sułkowice i zarazem Sołtysa wsi Krzywaczka - Janusza Starca, ks. proboszcza parafii Ks. Zbigniewa Drobnego, Ks. Czesława Stożka i ks. proboszcza Jacka Budzonia z Biertowic, Dyrektora Szkoły Podstawowej Pana Mirosława Chmiela, Prezesa Izby Gospodarczej w Sułkowicach - Stanisława Biernata oraz przybyłą społeczność miejscową. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, krótkie przemówienie wygłosił Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka oraz Burmistrz Piotr Pułka.

Świętowanie uświetnił śpiewem szkolny zespół muzyczny z Krzywaczki prowadzony przez Panią Małgorzatę Wątor, a następnie zespół muzyczno-wokalny „ANGELUS”, którego początki sięgają 1998 roku w Ługańsku na Ukrainie.

Opracowane przez Fundację okolicznościowe śpiewniki umożliwiły włączenie się do wspólnego śpiewania przez uczestników Wieczornicy.

Naszą uroczystość zakończyliśmy odśpiewaniem pieśni „BOGURODZICA” i zaproszeniem wszystkich na przyszłoroczną 100-tą rocznicę Święta Odzyskania Niepodległości.

Galeria zdjęć

Źródło: własne

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska