Wczytuję...
Poleć nas:

Fundacja Pomoc Polakom Donbasu

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

  • Działalność charytatywna na rzecz osób polskiego pochodzenia
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
  • Działalność na rzecz polskiej kultury, dziedzictwa narodowego
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
  • Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
  • Działania wspomagające rozwój demokracji

Pomoc Polakom Donbasu

ORGANIZUJE POMOC

 

POLAKOM i ich rodzinom

 

NA WSCHODZIE UKRAINY

 

OGARNIĘTEJ KONFLIKTEM ZBROJNYM
od 26 maja 2014 roku

 

Wpłata w PLN

Rachunek w PLN:

Bank PEKAO 45 1240 6074 1111 0010 6836 5388


Donate USD

Rachunek w USD:

Bank PEKAO IBAN PL 97 1240 6074 1787 0010 7103 0938

KOD SWIFT (BIK): PKOPPLPW

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska